La rebotiga


"REBOTIGA f.
Cambra o departament situat darrera una botiga i destinat generalment a magatzem o laboratori; cast. trastienda, rebotica (si és d'apotecaria). En huna rebotiga, doc. a. 1554 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Varen tirar-se envans a terra per fer de dues pesses una sola rebotiga gran, Oller Bofet. 73. Irromperen a la rebotiga del savi, Vidal Mem. 101.
Fon.: rəβutíɣə (Barc.); reβotíɣa (Val.); rəβotíɣə (Mall.).
Etim.: de botiga prefixat amb re- (< rera-) indicador de part posterior."*
*La cita és textual del Diccionari català-valencia-balear (DCVB) d'A.M. Alcover i F. de B. Moll, edició electrònica consultable a través d' Internet, gràcies a la col·laboració de l'Editorial Moll i l'Institut d' Estudis Catalans (IEC).
Joan Clota explicant contes a la rebotiga de la Bruixa el diumenge 2 de juliol de 2017, en la festa de presentació del conte de fil i canya "La Bruixa de Perafita".


El dilluns  23 d'abril  Diada de Sant Jordi vam muntar la rebotiga una altra vegada i ho aprofitàvem per donar a conèixer el segon conte de fil i canya "El Secret de Can Barrina : O l'origen d'una bruixa ". Un clic a la foto i veuràs veuràs...

Una vegada més , per Sant Jordi, obrim la rebotiga de la Bruixa a la plaça de Sant Antoni de Perafita. Ho aprofitem per presentar el quart conte de fil i canya "Tot empaitant uns ulls de llum : Els Mixus". Vam estar de sort amb el temps, malgrat tots els pronòstics...Bé, si més no fins a mitja tarda, quan un ruixat d'abril, ens va fer plegar la parada a cuita-corrents.
Un clic a la foto per veure'n l'àlbum de fotos.